HIPERACTIVIDADE

17.10.2014 16:34

Manual con información de como adaptar o contexto escolar que pode ser útil para familias que teñan fillos con TDAH.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA NA AULA ORDINARIA

 

Contacto

APA RASA C.E.I.P. Ramón de la Sagra No Comedor todos os martes, de
16:30 a 17:45h.
De luns a venres (17:00 - 19:00 h), no teléfono
615 512 306
anparamondelasagra@gmail.com