LUDITARDE E CÓXEGAS 2020/2021

Son programas que, baixo o principio e a pedagoxía do ocio, pon en práctica un paquete global de actividades relacionadas cun centro de interese urbán, con algunha situación relevante ou ligado a temas transversais (educación vial, para a paz, para a saúde, medio ambiental, cívica...) a partires dos cales desenvolveránse as distintas áreas de contido: Animación Teatral, Animación á Lectura, Lóxica Matemática - Xadrez, Producións Plásticas, Música, Actividades Motrices e/ou Deportivas e Novas Tecnoloxías. De luns a venres de 16 a 18:00 h. Cóxegas desenvólvese nos meses de setembro e xuño, mentres que Luditarde ten lugar durante o resto do curso.

estamos a la espera de tener información para poder confirmar su comienzo en septiembre.

Comunicación a través de nuestra web.

Contacto

APA RASA C.E.I.P. Ramón de la Sagra No Comedor todos os martes, de
16:30 a 17:45h.
De luns a venres (17:00 - 19:00 h), no teléfono
615 512 306
anparamondelasagra@gmail.com