INFORMACIÓN

O 1 de decembro constituíuse o novo Consello Escolar. Os principais acordos foron:

—Por parte dos pais e nais formará parte da Comisión Económica Lara Varela Garrote.

—A persoa responsable de impulsar medidas educativas de igualdade será a profesora Encarna Bermúdez Bellón.

—Por parte dos pais e nais formará parte do Observatorio da Convivencia Escolar Luísa Santos Fidalgo.

Contacto

APA RASA C.E.I.P. Ramón de la Sagra No Comedor todos os martes, de
16:30 a 17:45h.
De luns a venres (17:00 - 19:00 h), no teléfono
615 512 306
anparamondelasagra@gmail.com