Servizo de Conciliación 2019/2020: do 11 de setembro ao 21 de xuño

Benqueridas familias,

Comprácenos comunicarvos que este ano imos continuar ofrecendo un espazo de 14:00 a 15:00 h, para favorecer que as nenas e nenos poidan xantar coas súas familias. A través deste servizo ofrécese ás familias a posibilidade de recoller aos seus fillos as 14:30 ou as 15:00 h, en lugar de as 14:00 h.  Este será un tempo de descanso e actividade relaxada acompañada dunha figura educativa onde as nenas e nenos poden tomar un petisco que traian da casa mentres agardan as súas familias.

Período: do 11 de setembro de 2019 ao 21 de xuño de 2020.

Prezo: Inicialmente o mesmo do ano pasado (ver táboa). Para o presente mes de setembro a cota mensual sería a proporcional.

Idealmente, o custo da actividade deberá ser sustentado polos propios usuarios deste servizo. Se non se cubrise o custo total, revisaríase mais adiante xunto cos solicitantes para consensuar outro, e de non ser posible de ningún xeito cancelaríase. Por outra banda, estamos intentando conseguir unha subvención para cubrir unha parte deste servizo e que sexa considerado unha actividade pública pola administración.

 

1 NENA OU NENO

2º IRMÁ E SEGUINTES

5 DÍAS A SEMANA

25 €

15 €

4 DÍAS A SEMANA

20 €

12 €

3 DÍAS A SEMANA

15 €

9 €

2 DÍAS A SEMANA

10 €

6 €

1 DÍA A SEMANA

5 €

3 €

1 SEMANA O MES

8 €

5 €

2 SEMANAS O MES

16 €

10 €

ESPORÁDICO

2 € DIA

2 € DIA

 

Inscricións: enviar un correo cos datos do neno/a e o día de comezo (anparamondelasagra@gmail.com), coa    autorización de recollida (descargar aquí: Autorizacion de recollida.doc)    e o xustificante de ingreso bancario na conta da ANPA, ou ben pasarse polo local da ANPA, os martes de 09:15 a 10:00 h ou polas tardes de 16:30 a 17:45 h para asinar a folla de autorización de recollida, formalizar a matrícula e establecer o día que inician o servizo.

 

Sobre o servizo: Para que cada nena e neno teña unha boa acollida e inicio da actividade sería convinte que se anotase a semana anterior a iniciar o servizo, podendo así coñecer a educadora, o espazo, etc., así como informar ao colexio para que as nenas e nenos de educación primaria poidan ser acompañados polo persoal docente no seu primeiro día de actividade. NENGUNHA NENA OU NENO PODERÁ INICIAR ESTA ACTIVIDADE SEN TER CONFIRMADO E ACORDADO O INICIO DA MESMA COA ANPA DO COLE.

Para as nenas e nenos de Educación Infantil, as familias (formalizado o servizo e confirmada a data de inicio) informarán as mestras o deixar a sua filla ou fillo de que hoxe van a ir o servizo de garda e custodia. O educador/educadora, responsable da actividade,  pasará as 13:50 polas aulas de infantil a recoller as nenas e nenos e despois recollerá diante da conserxería do cole os nenos e nenas de Primaria e irán para o ximnasio, lugar onde se desenvolverá este servizo.
De 14:00 a 15:00 h o educador/educadora favorecerá un espazo no que as nenas e nenos poidan realizar a actividade que eles precisen, xogar, descansar,… tamén poderán tomar un petisco (froita, bebible, pequeño bocadillo,… NON COMIDA) mentres agardan as suas familias.
A recollida das nenas e nenos será pola porta pequena principal do colexio. Os horarios de recollida serán as 14:30 e as 15:00 h, aínda que unha familia poida chegar antes non está autorizada a apertura da porta fora destes horarios. É imprescindible que as familias sexamos puntuais para o bo funcionamento deste servizo. As familias nestes horarios agardarán na porta principal a que a educadora Miriam abra a porta para entregar as nenas e nenos.
É imprescindible que as persoas que vaian a recoller as nenas e nenos estén escritos cos seu datos e DNI na folla de autorizacións desta actividade. A educadora non pode entregar a ninguna nena ou neno se non aparecen as persoas que veñan recollelas na súa listaxe.
 

Contacto

APA RASA C.E.I.P. Ramón de la Sagra No Comedor todos os martes, de
16:30 a 17:45h.
De luns a venres (17:00 - 19:00 h), no teléfono
615 512 306
anparamondelasagra@gmail.com